english version while1 - stránky o programování

Datové typy

Popis

Datový typ je definován stanovením neprázdné množiny přípustných hodnot, stanovením neprázdné množiny operací a přiřazením jména typu a strukturou.

Vývojový diagram

Přirozený jazyk

JSA

NASM (.asm)

Datové typy jsou dány podporou v instrukční sadě procesoru, tedy bez abstrakce vyšších programovacích jazyků. Procesory x86 mají instrukce pro práci s celým číslem, desetiným číslem, polem a adresou paměti (ukazatel). Ostatní typy si pomocí nich může programátor sám sestavit, ale pro překladač budou 'pouhým' kusem paměti (nové typy nelze definovat).

Vkládaný ASM (C/C++)

Výhodou vkládaného assembleru je obzvláště možnost zpřístupnění téměř všech datových typů vyššího jazyka uvnitř asm bloku (např. nemá smysl si zpřístupnit soubor).

Pascal

Nový datový typ deklarujeme v části definicí a deklarací za klíčovým slovem type jako jmeno_typu = deklarace_typu;.

Vytvoření proměnné daného typu zapíšeme v části definicí a deklarací za klíčovým slovem var jako identifikator1,identifikator2 : typ;. Dalším místem je určení návratového typu funkce function identifikator (parametry) : typ; a typ jejich parametrů (a,b:typ1; c:typ2 ...).

C/C++

Deklarace nového typu začíná klíčovým slovem typedef, jako typedef typ identifikator_typu;.

Deklarace proměnných tohoto typu potom bude identifikator_typu identifikator_proměnné1,identifikator_proměnné2;. Proměnné lze rovnou definovat identifikator_typu identifikator_proměnné1 = hodnota, identifikator_proměnné2 = hodnota;

deklarace typu a promennych[ typedef.cpp ]

#include <stdio.h>

/* + globalni promenna bez explicitni inicializace 
 * + globalni promenne jsou inicializovany automaticky (0)
 */
int c; 

int main(int argc, int *argv[]) {
  /* novy typ celeho cisla bez znamenka (unsigned int) */
  typedef unsigned int uint; 
  
  /* a,b jsou typu uint; a je inicializovano na hodnotu 1 */
  uint a=1, b;
  
  /* vypis hodnot a,b,c; 
   * + hodnota b nebyla inicializovana
   * + vypisem (b) bude obsah pridelene pameti (neznamy)
   */
  printf("a[%d], b[%d], c[%d]", a, b, c);
  return 0;
}

Java

Nové datové typy vytváříme zasádně jako třídy nebo rozhraní.

JavaScript

Nové datové typy vytváříme pomocí tříd.

Matlab

Nové datové typy vytváříme pomocí tříd.

PHP

Nové datové typy vytváříme pomocí tříd.

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS