english version while1 - stránky o programování

Obsah programu

Popis

Obsah zdrojového programu odpovídá výrazovým možnostem jazyka. I z tohoto důvodu se C++ pro svou bohatost těší tak velké oblibě.

JSA

Symbolická jména

Symbolická jména instrukcí, registrů a adres. Každé jméno instrukce odpovídá právě jedné strojové instrukci. Jméno registru (eax,ax,al...) odpovídá číslu registru. Jméno adresy (návěští) bude přeloženo na číslo paměťové adresy (od začátku segmentu).

Tvar symbolické instrukce
[návěští:] [instrukce <operandy>] [; komentář]
návěští
Identifikátor reprezentující adresu první slabiky instrukce. Identifikátory jsou case-sensitive (malá a velká písmena jsou rozlišena, tj. loop: vs. Loop: jsou dva různé ident.).
komentář
; Komentář do konce řádku.

Operandy

Většina instrukcí pracuje s operandy. Ty mohou být registrové (ax) používající hodnotu registru, paměťové ([bp+6]) odkazující na adresu paměti od začátku segmentu (bp), přímé (0x10) se přeložením stanou součástí instrukce nebo implicitní(inc ax: navýšení ax o 1, kterou nezadáváme).

Direktivy (NASM)

Direktivy slouží pouze k ovládání překladače (NASM) a ve strojovém kódu nemají svůj ekvivalent.

Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS