english version while1 - stránky o programování

Zápis programu

Popis

Zápisem programu odlišujeme jednotlivé jazyky. Zápis odpovídá formě, z jaké je překladač schopen převést zdrojový kód (Pascal, C++,... ) na kód cílový (strojový kód, bytecode). U interpretů (JavaScript, PHP) je zápis interpretovatelnou formou.

Kaľdý program má právě jeden vstupní bod (začátek).

JSA

Textové soubory (.asm) nebo vkládaný assembler v některém vyšším programovacím jazyce. Zápis odpovídá strojovým instrukcím vyjádřených symbolickým jménem. Například symbolické mov eax, 2 odpovídá 10111000 00000010 00000000 00000000 00000000 ve strojovém kódu (jde o přesun 32-bitového celého čísla do 32-bit registru eax).

Pro zápis existují dvě konvence: Intel a AT&T. Vkládaný Intel používá MS Visual C++ a AT&T zase překladače gcc (MinGW, Dev-C++). Opomineme-li obrácený zápis, má assembler AT&T "blíže" ke strojovému kódu než Intel a programování v něm dá více práce: například je nutné explicitně uvádět formát operandů instrukce (AT&T movb/movd/movl jako přesuň bajt/slovo/dvojslovo vs. Intel mov pro přesun bajtu, slova i dvojslova).

Dva následující kódy uloží hodnotu 2 do registru eax:

 • Intel: operace cíl, zdroj (mov eax, 2)
 • AT&T: operace zdroj, cíl (movl 2, %eax)

Věnujeme se procesorům s instrukční sadou x86 (386, 486, Pentium...) včetně klonů AMD. Jiné procesory budou mít zpravidla odlišnou instrukční sadu a uvedené příklady na ně nebudou přenositelné.

.asm

Zdrojové soubory lze překládat například překladačem NASM (Netwide Assembler pro Windows, Linux, Unix, FreeBSD).kostra programu[ program.asm ]
;16-bitovy model
 bits 16

;zacatek casti s instrukcemi
 segment code 
	
;zacatek programu
..start: 
  ;nastaveni segmentu
  mov ax,DATA
  mov ds,ax    ;data segment
  mov ax,stack 
  mov ss,ax    ;stack segment
  mov sp,stacktop ;stack pointer

  ;TODO : vlozte svuj kod...
   mov ax, 2
   add ax, 2 ;v ax je 4 = 2 + 2

  mov ah,4ch   ;ukonceni programu
  int 21h

;data programu
 segment DATA

;rezervace pameti pro zasobnik
 segment stack stack 
    resb 1000
     
;vrchol zasobniku = adresa konce rezervovane pameti pro zasobnik
stacktop:	 

Vkládaný assembler Intel

Vkládaný assembler v MS Visual Studio C++ uzavřeme do bloku __asm { } .__asm { }[ intel.cpp ]
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
 int c;
 
 __asm {
  mov eax, 2 ; eax = 2
  add eax, 2 ; eax = eax + 2
  mov c, eax ; c  = eax
 }
 
 printf("vysledek 2+2=%d", c);
 return 0;
}

Vkládaný assembler AT&T

Vkládaný assembler pro překladače GCC uzavřeme do bloku asm ( );.asm ( )[ att.cpp ]
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int c;
  
  asm (
     " movl $2, %%eax ; " /* eax = 2     */
     " addl $2, %%eax ; " /* eax = eax + 2  */
     " movl %%eax, %0 ; " /* c  = eax    */  
       
     :"=r"(c)       /* vystup do c   */
     :          /* vstup (prazdne) */
     :"%eax"       /* pouzity registr */
    ); 
       
    
  printf("vysledek 2+2=%d", c);
  
 return 0;
}

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS