english version while1 - stránky o programování

Jednoduché příkazy

Popis

Příkazy dělíme na jednoduché a strukturované. Jednoduché příkazy neobsahují žádný další příkaz, patří mezi ně přiřazovací a prázdný příkaz. Strukturované zahrnují složený příkaz, podmíněný příkaz a příkaz cyklů.

Procesor uskutečňuje proces, který je posloupností akcí (děj). Akce je činnost, která má konečné trvání a přesně definovaný účinek. Příkaz je popisem akce.

Prázdný příkaz

Prázdný příkaz nepředepisuje vykonání žádné akce a používá se pouze jako kompoziční prvek. Až na několik míst se může prázdný příkaz vyskytovat ve zdrojovém textu kdekoliv a několikrát za sebou, aniž by byla překladačem oznámena chyba.

     a := 2;;;;  ;   {pascal}
   

Překladače mohou středník využívat pro zotavení se z chyb kdy po zjištění syntaktické chyby ignorují ostatní "znaky" až po nejbližší středník. Díky tomu je většina překladačů schopna odhalit téměř všechny chyby po jediném překladu zdrojového textu.


jazyk prázdný příkaz
JSA instrukce  
pascal ;
C/C++ ;
Java ;
JavaScript;
Matlab ;
PHP ;

JSA

Instrukční sada procesoru obsahuje instrukci nop (není ekvivalentem středníku!), při které nevykonává procesor žádnou akci. Používá se pro vytváření časových prodlev nebo zarovnávání instrukcí v operační paměti.

Přiřazovací příkaz

Ve většině uvedených jazyků je přiřazení operátorem. Může se tak vyskytovat ve výrazu nebo se jeho funkce dá přetypovat.

jazyk prázdný příkaz
JSA instrukce mov, fld
pascal :=
C/C++  
Java  
JavaScript 
Matlab =
PHP  

JSA

V assembleru odpovídá každé symbolicky vyjádřené instrukci (příkazu) jedna instrukce strojová. Další příkazy (sekvence, podmínky, cykly) tvoříme jejich kombinací.

Přejdi na seznam instrukcí
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS