english version while1 - stránky o programování

Operátory

Popis

Relační

jazyk menší menší rovno větší větší rovno rovno různé identický neidentický
JSA instrukce jb jbe jg jge je jne
pascal < <= > >= = <>
C/C++ < <= > >= == !=
Java < <= > >= == !=
JavaScript < <= > >= == !=
Matlab < <= > >= == ~=
PHP < <= > >= == !=, <>=== !==

Logické

jazyk zároveň nebo negace exkluzivní or
pascal and or not xor
C/C++ && || !
Java && || !
JavaScript && || !
Matlab && || ~
PHP and, && or, || ! xor
PHP: Operatory and a or mají vůči && a || jinou precedenci (způsob vyhodnocení).

Bitové

jazyk zároveň nebo negace xor
JSA instrukce and or not xor
pascal and or not xor
C/C++ & | ~ ^
Java & | ~ ^
JavaScript & | ~ ^
Matlab & | ~ xor
PHP & | ~ ^

Bitové posuny

jazyk vlevo vpravo vpravo se znaménkem
JSA instrukce shl shr
pascal shl shr
C/C++ << >>
Java << >> >>>
JavaScript << >> >>>
Matlab
PHP << >>

Přiřazení

Operátor přiřazení lze v jazycích {C++, Java, JavaScript, PHP} kombinovat s aritmetickými operátory pro zkrácení zápisu (a += 1; namísto a = a + 1;). Lze kombinovat i bitové (^=, &=, |=) a posuvné operátory (<<=, >>=)

jazyk přiřazení
JSA instrukce mov, fld
pascal  
C/C++ =
Java =
JavaScript=
Matlab  
PHP =
Velmi rozšířený operátor = (rovná se) pro přiřazení je sice krátký a srozumitelný, ale není nejšťastnějším vyjádřením a ze začátku může být použití == namísto ekvivalence (=) dost matoucí.

Aritmetické

celá čísla

operaceJSAPascalC++JavaJavaScriptMatlabPHP
součetadd++++++
rozdílsub------
násobeníimul****.**
děleníidivdiv///.//
modulomod%%%%
inkrementincinc()++++++++
dekrementdecdec()--------

reálná čísla

operaceJSAPascalC++JavaJavaScriptMatlabPHP
součetfadd++++++
rozdílfsub------
násobenífmul****.**
dělenífdiv////.//

kombinované s přiřazením

operaceJSAPascalC++JavaJavaScriptMatlabPHP
součet+=+=+=+=
rozdíl-=-=-=-=
násobení*=*=*=*=
dělení/=/=/=/=
modulo%=%=%=%=

Matlab

operátor operace
./ dělení zprava
.\ dělení zleva
.* násobení
: sloupcový operátor
.^ mocnina
.' transpozice
' komplexně sdružené číslo
* násobení matic
/ dělení matic zprava
\ dělení matic zleva
^ mocnina matice
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS