english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Instrukce skoků, volání a návratů

 1. JMP
 2. Jcc
 3. JCXZ
 4. JECXZ
 5. LOOP
 6. CALL
 7. RET
JMP (JuMP) : JMP dst
skok
Instrukce nepodmíněného skoku předá řízení na adresu operandu.
příznaky: nemění
Jcc (Jump if condition is met) : Jcc dst
podmíněný skok

Instrukce podmíněného skoku předá řízení na adresu operandu jen pokud je splněna podmínka. Ta je určena některými bity registru příznaků nastavených předchozí instrukcí měnící příznaky.

 • JA - skok, je-li nad (CF=0 nebo ZF=0)
 • JAE - skok, je-li nad nebo rovno (CF=0)
 • JB - skok, je-li pod (CF=1)
 • JBE - skok, je-li pod nebo rovno (CF=1 a ZF=1)
 • JC - skok, je-li přenos (CF=1)
 • JE - skok, je-li rovno (ZF=1)
 • JG - skok, je-li větší (ZF=0 a SF=OF)
 • JGE - skok, je-li větší nebo rovno (SF=OF)
 • JL - skok, je-li menší (SF<>OF)
 • JLE - skok, je-li menší nebo rovno (SF<>OF nebo ZF=1)
 • JNA - skok, není-li nad (CF=1 a ZF=1)
 • JNAE - skok, není-li nad nebo rovno(CF=1)
 • JNB - skok, není-li menší (CF=0)
 • JNBE - skok, není-li menší nebo rovno (CF=0 nebo ZF=0)
 • JNC - skok, není-li přenos (CF=0)
 • JNE - skok, není-li rovno (ZF=0)
 • JNG - skok, není-li větší (ZF=1 nebo SF<>OF)
 • JNGE - skok, není-li větší nebo rovno (SF<>OF)
 • JNL - skok, není-li menší (SF=OF)
 • JNLE - skok, není-li menší nebo rovno (SF=OF a ZF=0)
 • JNO - skok, není-li přeplnění (OF=0)
 • JNP - skok, není-li parita (PF=0)
 • JNS - skok, není-li znaménko (SF=0)
 • JNZ - skok, není-li nula (ZF=0)
 • JO - skok, je-li přeplnění (OF=1)
 • JP - skok, je-li parita (PF=1)
 • JS - skok, je-li záporné (SF=1)
 • JZ - skok, je-li nula (ZF=1)
příznaky: nemění
JCXZ (Jump if CX is Zero) : JCXZ dst
skok, je-li registr CX nulový
Instrukce podmíněného skoku předá řízení na adresu operandu pokud je obsah registru CX (čítače) nulový.
příznaky: nemění
JECXZ (Jump if ECX is Zero) : JECXZ dst
skok, je-li registr ECX nulový
Instrukce podmíněného skoku předá řízení na adresu operandu pokud je obsah registru ECX (čítače) nulový.
příznaky: nemění
LOOP (LOOP) : LOOP dst
cyklus
Instrukce sníží obsah čítače CX (ECX v 32-bitovém režimu) o jedničku a předá řízení na místo operandu je-li obsah čítače nenulový.
příznaky: nemění
CALL (CALL a procedure) : CALL dst
volání podprogramu
Předání řízení podprogramu s uložením návratové hodnoty do zásobníku.
příznaky: nemění
RET (RETurn from procedure) : RET [n]
návrat z podprogramu
Navrácení řízení na návratovou adresu uloženou v zásobníku předchozíinstrukcí CALL. Volitelné uvedení celočíselné konstanty [n] vymažen slov ze zásobníku (parametry podprogramu).
příznaky: nemění
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS