english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Instrukce rotací a posuvů

  1. SAL
  2. SHL
  3. SAR
  4. SHR
  5. RCL
  6. ROL
  7. RCR
  8. ROR
SAL (Shift Arithmetic Left) : SAL src, count
aritmetický posun doleva
Posun operandu n-krát doleva. Každým posunem je nejvyšší bit operandu přesunut do příznaku CF. Do nejnižšího bitu jsou doplňovány nuly. Je-li počet posunů roven jedné bude příznak OF nastaven, pokud se nový nejvyšší bit neshoduje s příznakem CF (předchozí nejvyšší bit), jinak bude OF vynulován. Při jiném počtu posunů není hodnota příznaku OF definována.
příznaky: mění CF,OF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován
SHL (SHift logical Left) : SHL src, count
logický posun doleva
Posun operandu n-krát doleva. Každým posunem je nejvyšší bit operandu přesunut do příznaku CF. Do nejnižšího bitu jsou doplňovány nuly. Je-li počet posunů roven jedné bude příznak OF nastaven, pokud se nový nejvyšší bit neshoduje s příznakem CF (předchozí nejvyšší bit), jinak bude OF vynulován. Při jiném počtu posunů není hodnota příznaku OF definována.
příznaky: mění CF,OF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován
SAR (Shift Arithmetic Right) : SAR src, count
aritmetický posun doprava
Posun operandu n-krát doprava. Každým posunem je nejnižší bit operandu přesunut do příznaku CF. V nejvyšším bitu se při každém posunu zachovává jeho hodnota. Příznak OF je vynulován.
příznaky: mění CF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován, OF je vynulován
SHR (SHift logical Right) : SHR src, count
logický posun doprava
Posun operandu n-krát doprava. Každým posunem je nejnižší bit operandu přesunut do příznaku CF. Do nejvyššího bitu bude při každém posunu doplněna nula. Je-li počet posunů roven jedné bude příznak OF nastaven, pokud se nový nejvyšší bit neshoduje s příznakem CF (předchozí nejvyšší bit), jinak bude OF vynulován. Při jiném počtu posunů není hodnota příznaku OF definována.
příznaky: mění CF,OF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován
RCL (Rotate Left through Carry) : RCL src, count
rotuj doleva přes příznak CF
Rotace operandu n-krát doleva přes příznak CF. Při každé rotaci je nejnižší bit doplněn hodnotout příznaku CF a hodnota nejvyššího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity operandu (před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF definována.
příznaky: mění CF,OF
ROL (ROtate Left) : ROL src, count
rotuj doleva
Rotace operandu n-krát doleva. Při každé rotaci je nejnižší bit doplněn hodnotout nejvyššího bitu a hodnota nejvyššího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity operandu (před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF definována.
příznaky: mění CF,OF
RCR (Rotate Right through Carry) : RCR src, count
rotuj doprava přes příznak CF
Rotace operandu n-krát doprava přes příznak CF. Při každé rotaci je nejvyšší bit doplněn hodnotout příznaku CF a hodnota nejnižšího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity operandu (před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF definována.
příznaky: mění CF,OF
ROR (ROtate Right) : ROR src, count
rotuj doprava
Rotace operandu n-krát doprava. Při každé rotaci je nejvyšší bit doplněn hodnotout nejnižšího bitu a hodnota nejnižšího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity operandu (před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF definována.
příznaky: mění CF,OF
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS