english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Řídící instrukce numerického koprocesoru

  1. FFREE
  2. FINCSTP
  3. FDECSTP
  4. FINIT
  5. FWAIT
  6. FNOP
FFREE (Floating register FREE) : FFREE dst
uvolni registr plovoucí řádové čárky
Označí operand jako nepoužitý.
formát: 1101 1101 1100 0 ST(i)
funkce: 3=>TAG ST(i)
příznaky: nemění
FINCSTP (Floating INCrement STack Pointer) : FINCSTP
inkrementuj ukazatel zásobníku numerického koprocesoru
Inkrementace (navýšení) ukazatele vrcholu zásobníku numerického koprocesoru (pole TOP).
formát: 1101 1001 1111 0111 (d9 f7)
funkce: (TOP)+1=>TOP
příznaky: mění pole TOP registru SWR
FDECSTP (Floating DECrement STack Pointer) : FDECSTP
dekrementuj ukazatel zásobníku numerického koprocesoru
Dekrementace (snížení) ukazatele vrcholu zásobníku numerického koprocesoru (pole TOP).
formát: 1101 1001 1111 0110 (d9 f6)
funkce: (TOP)-1=>TOP
příznaky: mění pole TOP registru SWR
FINIT (Floating INITialize) : FINIT
inicializace numerického koprocesoru
Inicializace numerického koprocesoru před jeho použitím pro výpočty. Zároveň před sebou generuje instrukci WAIT. (Instrukce FNINIT instrukci WAIT negeneruje).
formát: 1101 1011 1110 0011 (db e3)
funkce: (SWR)and 0x4700=>SWR; 0x03f=>CWR; 0xffff=>TAG;
příznaky: mění registr SWR
FWAIT (Floating WAIT) : FWAIT
čekání na jednotku numerického koprocesoru
Neprovede žádnou činnost. Uvede procesor do stavu WAIT a čeká na signál TEST/BUSYod numerického koprocesoru.
formát: 1001 1011 (9b)příznaky: nemění
FNOP (Floating No Operation) : FNOP
žádná operace jednotky numerického koprocesoru
Neprovede žádnou činnost. Zavede zpoždění.
formát: 1101 1001 1101 0000 (d9 d0)
funkce: žádná
příznaky: nemění
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS