english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Instrukce přesunu dat numerického koprocesoru

 1. FLD
 2. FILD
 3. FST
 4. FSTP
 5. FIST
 6. FISTP
 7. FXCH
 8. FLDCW
 9. FSTCW
 10. FSTSW
 11. FSTENV
 12. FLDENV
 13. FSAVE
 14. FRSTOR
 15. FCMOVcc
FLD (Floating LoaD) : FLD src
načti reálné číslo
Zdrojový operand (reálné číslo) uloží (přepíše) na vrchol zásobníku numerického koprocesoru.
příznaky: nemění
FILD (Floating Integer LoaD) : FILD src
načti celé číslo
Zdrojový operand (celé číslo se znaménkem) uloží (přepíše) na vrchol zásobníku numerického koprocesoru.
příznaky: nemění
FST (Floating STore) : FST dst
ulož reálné číslo
Do cílového operandu (reálné číslo) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru.
příznaky: nemění
FSTP (Floating STore and Pop) : FSTP dst
ulož reálné číslo s odebráním ze zásobníku
Do cílového operandu (reálné číslo) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického koprocesoru.
příznaky: mění pole TOP registru SWR
FIST (Floating Integer STore) : FIST dst
ulož celé číslo
Do cílového operandu (celé číslo se znaménkem) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru.
příznaky: nemění
FISTP (Floating Integer STore and Pop) : FISTP dst
ulož celé číslo s odebráním ze zásobníku
Do cílového operandu (celé číslo se znaménkem) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického koprocesoru.
příznaky: mění pole TOP registru SWR
FXCH (Floating eXCHange) : FXCH src
zaměň reálná čísla
Záměna obsahu vrcholu zásobníku numerického koprocesoru se zdrojovým operandem.
příznaky: mění pole bitů ST registru SWR
FLDCW (Floating LoaD Control Word) : FLDCW src
načti řídící slovo
Zdrojový operand bude uložen do registru CWR numerického koprocesoru.
formát: 1101 1001 mod 101 r/m [displ [disph]]
funkce: (EA)=>CWR
příznaky: nemění
FSTCW (Floating STore Control Word) : FSTCW dst
ulož řídící slovo
Cílový operand bude naplňen registrem CWR numerického koprocesoru.
formát: 1101 1001 mod 111 r/m [displ [disph]]
funkce: CWR=>(EA)
příznaky: nemění
FSTSW (Floating STore Status Word) : FSTSW dst
ulož stavové slovo
Cílový operand bude naplňen registrem SWR numerického koprocesoru.
příznaky: nemění
FSTENV (Floating STore ENVironment) : FSTENV dst
ulož prostředí
Uložení prostředí (registry) koprocesoru do paměti.
formát: 1101 1001 mod 110 r/m [displ [disph]] příznaky: nemění
FLDENV (Floating LoaD ENVironment) : FLDENV src
načtení prostředí
Obnovení prostředí (registry) koprocesoru z paměti.
formát: 1101 1001 mod 100 r/m [displ [disph]] příznaky: mění SWR
FSAVE (Floating SAVE status) : FSAVE dst
ulož stav
Uložení stavu koprocesoru do paměti. Generuje instrukci WAIT.
formát: 1101 1101 mod 110 r/m [displ [disph]] příznaky: nemění
FRSTOR (Floating ReSTORe status) : FRSTOR src
obnovení stavu
Obnovení stavu koprocesoru z paměti.
formát: 1101 1101 mod 100 r/m [displ [disph]] příznaky: mění SWR
FCMOVcc (Floating Conditional MOVe if ...) : FCMOVcc st, src
podmíněný přesun reálného čísla

Nové instrukce podmíněných přesunů poprvé v Pentium Pro.

 • FCMOVA - přesun, je-li nad (CF=0 nebo ZF=0)
 • FCMOVAE - přesun, je-li nad nebo rovno (CF=0)
 • FCMOVB - přesun, je-li pod (CF=1)
 • FCMOVBE - přesun, je-li pod nebo rovno (CF=1 a ZF=1)
 • FCMOVC - přesun, je-li přenos (CF=1)
 • FCMOVE - přesun, je-li rovno (ZF=1)
 • FCMOVNA - přesun, není-li nad (CF=1 a ZF=1)
 • FCMOVNAE - přesun, není-li nad nebo rovno(CF=1)
 • FCMOVNB - přesun, není-li menší (CF=0)
 • FCMOVNBE - přesun, není-li menší nebo rovno (CF=0 nebo ZF=0)
 • FCMOVNC - přesun, není-li přenos (CF=0)
 • FCMOVNE - přesun, není-li rovno (ZF=0)
 • FCMOVNP - přesun, není-li parita (PF=0)
 • FCMOVNU - přesun, není-li neuspořádané (PF=0)
 • FCMOVNZ - přesun, není-li nula (ZF=0)
 • FCMOVP - přesun, je-li parita (PF=1)
 • FCMOVPE - přesun, je-li sudá parita (PF=1)
 • FCMOVPO - přesun, je-li lichá parita (PF=0)
 • FCMOVU - přesun, je-li neuspořádané (PF=1)
 • FCMOVZ - přesun, je-li nula (ZF=1)
příznaky: nemění
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS