english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Aritmetické funkce a konstanty numerického koprocesoru

konstanty

Hodnoty konstant jsou ukládány na vrchol zásobníku.

 • FLDZ - nula
 • FLD1 - jedna
 • FLDPI - Ludolfovo číslo (3.14159265357...)
 • FLDLN2 - ln(2)
 • FLDL2E - Eulerovo číslo (2.718281828459...)
 • FLDL2T - logaritmus (10) o základu 2
 • FLDLG2 - log(2)

funkce

Funkce pracuje s hodnotou na vrcholu zásobníku ST(0). Na vrchol zásobníku poté uloží i výsledek. Složitější funkce pracují i s druhou hodnotou zásobníku ST(1).

 • FABS - absolutní hodnota
 • FSQRT - druhá odmocnina (reálného čísla)
 • FRNDINT - celá část reálného čísla
 • FRINEAR - zaokrouhlení na celé číslo
 • FRINT2 - zaokrouhlení na celé číslo se znaménkem
 • FRICHOP - odříznutí reálné části
 • FPREM - zbytek dělení registrem ST(1)
 • FPREM1 - zbytek dělení registrem ST(1) se skrytým nejvyšším bitem
 • FXTRACT - uloží mantisu ST(0) a exponent ST(1)
 • FSCALE - vynásobení ST(0) s 2 na ST(1)
 • FSIN - sin(ST0)
 • FCOS - cos(ST0)
 • FSINCOS - v ST0 cos(původní ST0) a ST1 sin(původní ST0)
 • FPTAN - ST0 = tan(ST0), ST1 = 1
 • FPATAN - ST0 = (arctan(ST1) / ST0)
 • F2XM1 - (2 na ST0) - 1
 • FYL2X - ST1 * log2(ST0)
 • FYL2XP1 - ST1 * log2(ST0+1)
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS