english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Bitové instrukce

 1. SET
 2. BSF
 3. BSR
SET (SET byte) : SET dst
nastav byte

Skupina SET byla poprvé zavedena u procesorů 386. Instrukce pracují s jednotlivými bity nebo řetězci bitů. Nastavují cílový operand (dst) na hodnotu 1 při splnění podmínky, jinak operand vynulují.

 • SETA - nastav, je-li nad (CF=0 nebo ZF=0)
 • SETAE - nastav, je-li nad nebo rovno (CF=0)
 • SETB - nastav, je-li pod (CF=1)
 • SETBE - nastav, je-li pod nebo rovno (CF=1 a ZF=1)
 • SETE - nastav, je-li rovno (ZF=1)
 • SETG - nastav, je-li větší (ZF=0 a SF=OF)
 • SETGE - nastav, je-li větší nebo rovno (SF=OF)
 • SETL - nastav, je-li menší (SF<>OF)
 • SETLE - nastav, je-li menší nebo rovno (SF<>OF nebo ZF=1)
 • SETNA - nastav, není-li nad (CF=1 a ZF=1)
 • SETNAE - nastav, není-li nad nebo rovno(CF=1)
 • SETNB - nastav, není-li menší (CF=0)
 • SETNBE - nastav, není-li menší nebo rovno (CF=0 nebo ZF=0)
 • SETNE - nastav, není-li rovno (ZF=0)
 • SETNG - nastav, není-li větší (ZF=1 nebo SF<>OF)
 • SETNGE - nastav, není-li větší nebo rovno (SF<>OF)
 • SETNL - nastav, není-li menší (SF=OF)
 • SETNLE - nastav, není-li menší nebo rovno (SF=OF a ZF=0)
 • SETNO - nastav, není-li přeplnění (OF=0)
 • SETNP - nastav, není-li parita (PF=0)
 • SETNS - nastav, není-li znaménko (SF=0)
 • SETNZ - nastav, není-li nula (ZF=0)
 • SETO - nastav, je-li přeplnění (OF=1)
 • SETP - nastav, je-li parita (PF=1)
 • SETS - nastav, je-li záporné (SF=1)
 • SETZ - nastav, je-li nula (ZF=1)
příznaky: nemění
BSF (Bit Scan Forward) : BSF dst, src
hledání bitu kupředu
Hledání prvního nenulového bitu (od D0) ve zdrojovém operandu.Při nalezení je ZF nastaven na jedničku a číslo bitu navráceno v cílovém operandu,jinak je ZF vynulován. Cílovým operandem musí být registr.
formát: 0000 1111 1011 1100 mod reg r/m [displ [disph]] příznaky: nastavuje ZF. Hodnoty OF,SF,AF,PF,CF nejsou po provedení definovány.
BSR (Bit Scan Reverse) : BSR dst, src
hledání bitu pozpátku
Hledání prvního nenulového bitu od 15-tého bitu (od D31 32-bit) ve zdrojovém operandu.Při nalezení je ZF nastaven na jedničku a číslo bitu navráceno v cílovém operandu,jinak je ZF vynulován. Cílovým operandem musí být registr.
formát: 0000 1111 1011 1101 mod reg r/m [displ [disph]] příznaky: nastavuje ZF. Hodnoty OF,SF,AF,PF,CF nejsou po provedení definovány.
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS