english version while1 - stránky o programování

Instrukční sada procesorů x86

Aritmetické instrukce

 1. ADD
 2. ADC
 3. INC
 4. SUB
 5. SBB
 6. DEC
 7. CMP
 8. NEG
 9. MUL
 10. IMUL
 11. DIV
 12. IDIV
 13. CBW
 14. CWD
 15. CWDE
 16. CDQ
ADD (ADDition) : ADD dst, src
součet
Součet operandů je uložen do levého (cílového) operandu.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
ADC (ADdition with Carry) : ADC dst, src
součet s přenosem
Součet operandů s přičtením příznaku přenosu (CF) je uložen do levého (cílového) operandu.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
INC (INCrement) : INC src
inkrementace
Přičtení jedničky k operandu.
příznaky: mění podle výsledku AF,OF,PF,SF,ZF
SUB (SUBtraction) : SUB dst, src
odčítání
Pravý operand (src) je odečten od levého (dst) a výsledek rozdílu je uložen do levého (cílového) operandu.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
SBB (SuBtraction with Borrow) : SBB dst, src
odčítání s výpůjčkou
Pravý operand (src) je odečten od levého (dst) a výsledek rozdílu je uložen do levého (cílového) operandu.Je-li nastaven příznak CF je navíc odečtena jednička (výpůjčka).
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
DEC (DECrement) : DEC src
dekrementace
Odečtení jedničky od operandu.
příznaky: mění podle výsledku AF,OF,PF,SF,ZF
CMP (CoMPare) : CMP dst, src
porovnání
Pravý operand (src) je odečten od levého (dst) bez ukládání výsledku rozdílu.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
NEG (NEGate) : NEG src
neguj
Změna znaménka operandu podle dvojkového doplňku.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
MUL (MULtiplication unsigned) : MUL dst, src
násobení bez znaménka
Násobení celých čísel bez znaménka.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
IMUL (Integer MULtiplication signed) : IMUL dst, src
celočíselné násobení se znaménkem
Násobení celých čísel se znaménkem v dvojkovém doplňkovém kódu.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
DIV (DIVision unsigned) : DIV dst, src
dělení bez znaménka
Dělení celých čísel bez znaménka.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
IDIV (Integer DIVision signed) : IDIV dst, src
celočíselné dělení se znaménkem
Dělení celých čísel se znaménkem v dvojkovém doplňkovém kódu.
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF
CBW (Convert Byte to Word) : CBW
převeď byte do slova
Znaménkové rozšíření nižší slabiky střadače do slabiky vyšší.
formát: 1001 1000 (98)
funkce: Je-li (AL)<0x80 pak 0x00 =>AH jinak 0xff =>AH
příznaky: nemění
CWD (Convert Word to Doubleword) : CWD
převeď slovo na dvojslovo
Znaménkové rozšíření střadače (AX) do registru DX.
formát: 1001 1001 (99)
funkce: Je-li (AX)<0x8000 pak 0x0000 =>DX jinak 0xffff =>DX
příznaky: nemění
CWDE (Convert Word to Doubleword) : CWDE
převeď slovo na dvojslovo
Znaménkové rozšíření střadače (AX) do 31 až 16-bitu registru EAX.
formát: 0110 0110 1001 1000 (66 98)
funkce: Je-li (AX)<0x8000 pak 0x0000 =>EAX jinak 0xffff =>EAX
příznaky: nemění
CDQ (Convert Doubleword to Quadword) : CDQ
převeď dvojslovo na čtyřslovo
Znaménkové rozšíření střadače (EAX) do páru registrů EDX:EAX.
formát: 0110 0110 1001 1001 (66 99)
funkce: Je-li (EAX)<0x80000000 pak 0x00000000 =>EDX jinak 0xffffffff =>EDX
příznaky: nemění
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS