english version while1 - stránky o programování

Popis jazyků

Popis

Na syntaktické úrovni tvoří jazyk množina řetězců (slov) nad abecedou. Na sémantické úrovni mají slova nebo posloupnost slov nějaký význam.

Vývojový diagram

Grafické znázornění algoritmu propojením bloků. Do bloků zapisujeme činnost, která se má v daném místě algoritmu provést. Orientované hrany propojující jednotlivé bloky znázorňují tok řízení.

Vývojový diagram je vhodný pro kratší algoritmy.

Přirozený jazyk

Přirozený jazyk (čeština, angličtina...) je pro svou nejednoznačnost k popisu úlohy pro počítač naprosto nevhodný. Porušuje například determinovanost algoritmu (pořadí jednotlivých kroků je přesně určeno) a pro stejné vstupní údaje bychom po každém provedení dostali různé údaje výstupní.

Na druhou stranu odpovídá lidskému způsobu uvažování.

JSA

Assembler je název pro překladače jazyka symbolických instrukcí (JSA). JSA je nejnižší programovací jazyk, prakticky používaný při programování. Z hlediska rozkladu úlohy odpovídá programování ve strojovém jazyce. JSA je strojově závislý a byl vytvořen nahrazením číselného operačního kódu symbolickým vyjádřením (číselné adresy jsou nahrazeny adresami symbolickými). Zápis programu je tak srozumitelnější.

Před vykonáním musí program přeložen do strojového kódu. Strojová závislost má výhody ve vztazích ke struktuře počítače, lepší optimalizace, rychlost a menší nároky na paměť. Mezi nevýhody naopak patří nemožnost přenosu na jinou platformu, omezená možnost kontroly správně zapsaného programu a pracnost programování.

Dnes se používá všude tam kde potřebujeme dosáhnout maximální rychlosti (grafické operace, některá místa operačních systému). Další použití je v DisAssembleru, zpětnému převodu binárního kódu (vzniklého překladem například z jazyka C++) do jazyka symbolických adres pro úpravu chování programu. Ale upravovat binární (spustitelné) soubory není povoleno ani po legálním zakoupení programu.

Pascal

Jazyk Pascal (který vychází z jazyka Algol) byl navržen Niklausem Wirthem v roce 1971 jako jazyk pro výuku programování. Odtud plyne i jeho samopopisný zápis (begin, end, function, array,...). Pascal je výšší (i oproti C), strukturovaný (samozřejmě i výpočetně úplný) programovací jazyk. Mezi další rozšíření jazyka patří Object Pascal (Pascal s objekty) nebo Delphi.

C/C++

C je univerzalní, výpočetně úplný, modulární programovaci jazyk relativně nízké úrovně. Všechny mechanizmy známé z vyšších programovacích jazyků (vstupní a výstupní operace, znakové řetězce... ) musí být vykonány explicitně voláním funkcí standartních knihoven. Programy v jazyku C jsou dostatečně efektivní a není třeba místo nich psát programy v assembleru. Například operační systém UNIX je téměř celý napsán v jazyku C. Kvalitně napsané programy (např. nepoužívající některé triky s ukazateli) jsou přenositelné = lze jej přeložit na různých platformách (Unix, Linux, Windows, Mac).

C++ je nástupcem jazyka C. Je to vyšší, objektově orientovaný (ne čistě) programovací jazyk, který od C zdědil i některé nevýhody. Na druhou stranu lze hotové knihovny a funkce napsané v C používat i v C++. Na C++ se lze dívat také jako na C doplněné o objekty.

Java

Java je univerzalní, výpočetně úplný, objektový programovací jazyk. Překladač nepřekládá zdrojové texty přímo na stojové instrukce procesoru (které jsou u každé platformy různé), ale do mezikódu, který je při každém spuštění interpretován. Díky tomu lze hotové aplikace spuštět kdekoliv kde je interpret Javy (JVM - Java Virtual Machine). Dokonce už tu byla i myšlenka vyrobit procesor přímo s instrunkcemi mezikódu, tedy JVM zadrátovaný v hardware.

Historie Javy začíná v roce 1991 potřebou nového jazyka pro spotřební elektorniku. Na Javu byl jazyk pojmenován po zjištění, že pod původním jménem Oak už jeden programovací jazyk existuje.

Syntaxe (zápis jazyka) vychází z C++. Oproti C++ má ale přísnější typovou kontrolu a garbage-collector automaticky uvolňující alokovanou dynamickou paměť, nemá vícenásobnou dědičnost (způsobuje nejednoznačnosti). Vícenásobné dědičnosti lze v Javě dosáhnout použitím rozhraní.

JavaScript

Historie JavaSkriptu začíná v roce 1995 jako skriptovacího jazyka prohlížečů Netscape (tehdy se jmenoval LiveSkript). JavaScript je jednoduchý, interpretovaný, objektově orientovaný jazyk prováděný na straně klienta. Přesto, že vychází z jazyků C a Java, nemá s Javou kromě syntaxe (zápisu) nic společného.

Po úspěchu Java skriptu vytvořil Microsoft pro svůj prohlížeč svou verzi tohoto jazyka, označovanou pro své odlišnosti (nekompatibilitu) jako JScript. Postupně se tyto jazyky stále více sbližují.

JavaScript se hodí pro krátké programy umožňující vytvářet interaktivní stránky. I tak je ale dobré myslet na to, že někteří uživatelé mají JavaScript vypnutý nebo ho jejich prohlížeč nepodporuje. Typické je použití pro kontrolu vyplněného formuláře před odesláním na server (šetří přenosovou kapacitu linek).

Matlab

Matlab (zkráceno z angl. MATrix LABoratory) je vyšší programovací jazyk orientovaný na numerické matematické výpočty. Programy jsou překládány do mezikódu a následně interpretovány. Prostředí Matlab obsahuje nástroje pro snadnou vizuální tvorbu aplikací přemísťováním komponent a nastavováním jejich atributů. Například jako akci pro stisk tlačítka napíšeme krátký kód, jehož výsledek vykreslíme v komponentě grafů.

PHP

PHP vytvořil Rasmus Lerdorf v roce 1994. PHP (rekurzivní akronym pro: Hypertext Preprocesor) je skriptovací jazyk prováděný na straně serveru. Od verze 3 (r. 1998) má i objektové rozšíření.

Konkurentem PHP je ASP (Active Server Pages) od Microsoftu, které podporují pouze Windows servery. Oproti tomu je PHP multiplatformní (UNIX, Linux, Windows, Mac OS).

PHP umožňuje ovládání databází (MySQL, Oracle, PostgreSQL...), manipulaci se soubory, generování obrázků (GIF, PNG, JPG...), autorizovaný přístup jménem a heslem, zpracování regulárních výrazů, cookies, FTP, spojení s Javou a mnoho dalšího.

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS