english version while1 - stránky o programování

Seznam příkladů

Jednotlivé příklady jsou v rámci výuky uváděny postupně v kontextu jednotlivých kapitol. Zde jsou příklady seřazeny abecedně.

JSA

SouborPopis
asm_if.cpp příkaz if (vkládaný asm Intel)
asm_ifelse.cpp příkaz if else (vkládaný asm Intel)
att.cpp zápis AT&T (vkládaný asm AT&T)
gcc_dowhile.cpp cyklus do while (vkládaný asm AT&T)
gcc_for.cpp cyklus for (vkládaný asm AT&T)
gcc_if.cpp příkaz if (vkládaný asm AT&T)
gcc_ifelse.cpp příkaz if else (vkládaný asm AT&T)
gcc_switch.cpp podmíněný příkaz switch (vkládaný asm AT&T)
gcc_while.cpp cyklus while (vkládaný asm AT&T)
hodnota.asm návratová hodnota funkce (NASM)
if2.asm příkaz if (NASM)
intel.cpp zápis Intel (vkládaný asm Intel)
param.asm předání parametrů funkce (NASM)
printb.asm podprogramy v NASM
proc.asm knihovna funkcí (NASM)
program.asm kostra programu NASM

Pascal

SouborPopis
array.pas pole
array2.pas pole
case.pas příkaz case
fact.pas příkaz case
fact1.pas příkaz case
for.pas příkaz case
func.pas příkaz case
if.pas podmíněný příkaz case
ifelse.pas podmíněný příkaz if else
ifelse.pas podmíněný příkaz if else
new.pas dynamická proměnná
object.pas třída
repeat.pas cyklus repeat until
string.pas řetězec
struct.pas struct
uk.pas ukazatel
while.pas cyklus while

C/C++

SouborPopis
array1.cpp pole
array2.cpp pole
array3.cpp pole
array4.cpp pole
array5.cpp pole
array6.cpp pole
class1.cpp třída
comment.c odstraňení komentářů
dowhile.cpp cyklus do while
enum.cpp enum
error.c proměnný počet parametrů
for.cpp cyklus for
if.cpp podmíněný příkaz if
ifelse.cpp podmíněný příkaz if else
main.cpp main
new.cpp dynamická proměnná
power.cpp modul s funkcí mocnina
power.h hlavička modulu s funkcí mocnina
ptr.cpp ukazatel
ref.cpp reference
size.cpp velikosti datových typů
struct.cpp záznam
struct2.cpp záznam
switch.cpp podmíněný příkaz switch
typedef.cpp typedef
while.cpp cyklus while

Java

SouborPopis
array.java pole
hello.java ahoj svete!
Kniha.java třída
retezec.java řetězec
testdowhile.java cyklus do while
testfor.java cyklus for
testif.java podmíněný příkaz if
testifelse.java podmíněný příkaz if else
testswitch.java podmíněný příkaz switch
testwhile.java cyklus while
trida.java trida

JavaScript

SouborPopis
den.js nová funkce
dowhile.html cyklus do while
for.html cyklus for
if.html podmíněný příkaz if
ifelse.html podmíněný příkaz if else
switch.html podmíněný příkaz switch
typy1.html jednoduché datové typy
typy2.html datový typ pole
typy3.html datový typ záznam
typy4.html datový typ třída
while.html cyklus while
zapis1.html zápis programu
zapis2.html zápis programu
zapis3.html zápis programu

Matlab

SouborPopis
add.m implicitní parametr
euklid.m funkce: eukliduv algoritmus
gui.m gui
matrix.m matice
mfor.m cyklus for
mif.m podmíněný příkaz if
mifelse.m podmíněný příkaz if else
mifelseif.m podmíněný příkaz if elseif
mswitch.m podmíněný příkaz switch
mwhile.m cyklus while
struct.m záznam

PHP

SouborPopis
dowhile.php cyklus do while
for.php cyklus for
func.php parametry funkce
funkce.php nová funkce
if.php podmíněný příkaz if
ifelse.php podmíněný příkaz if else
ref.php reference
switch.php podmíněný příkaz switch
types1.php jednoduché datové typy
types2.php datový typ řetězec a pole
types3.php datový typ třída
types4.php datový typ třída
while.php cyklus while
zapis1.php zápis programu
zapis2.php zápis programu
zapis3.php zápis programu
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS