english version while1 - stránky o programování

pavouci

Název:
Pavouci na ostrově
Rok:
dokončeno 1999
Popis:

simulátor µivota dvou skupin pavouků na ostrově. Uµivatel nakreslí mapu ostrova, rozmístí potravu a nastaví vlastnosti pavouků pro kaµdou skupinu. Pavouci první skupiny se pohybují pomaleji, ale mohou se pohybovat i v noci. Pavouci druhé skupiny jsou rychlej±í a v noci spí. V simulaci plyne čas se sřídáním dne a noci. Pavouci různých skupin se mezi sebou poµírají. Pokud pavouk snědl určité mnoµství (moµné nastavit) tak 'porodí' dal±ího pavouka. Simulace končí vítězstvím jedné skupiny pavouků pokud na ostrově není ani jeden zástupce druhé skupiny.

Prostředí:
BorlandPascal 7.0, X-Mód 320x240, realtime
Download:
pavouci.zip(ZIP 18 KB exe)
pavouci.pas(PAS 99 KB zdrojový kód)
Dokumentace:
Ukázka:
Přejdi na seznam programů v Pascalu
Přejdi na přehled download
Kontakt
Prohláąení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS