english version while1 - stránky o programování

Matlab

Obsah

  1. Jazyk
  2. Odkazy
  3. Programy

Jazyk

Matlab (zkráceno z angl. MATrix LABoratory) je vyšší programovací jazyk orientovaný na numerické matematické výpočty. Programy jsou překládány do mezikódu a následně interpretovány. Prostředí Matlab obsahuje nástroje pro snadnou vizuální tvorbu aplikací přemísťováním komponent a nastavováním jejich atributů. Například jako akci pro stisk tlačítka napíšeme krátký kód, jehož výsledek vykreslíme v komponentě grafů.

Odkazy

Programy

projekty:
Runge-Kutt 4
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS