english version while1 - stránky o programování

Java

Obsah

 1. Jazyk
 2. Odkazy
 3. Jak začít
 4. Programy

Jazyk

Java je objektový programovací jazyk. Překladač nepřekládá zdrojové texty přímo na stojové instrukce procesoru (které jsou u kaµdé platformy různé), ale do mezikódu, který je při kaµdém spu±tění interpretován. Díky tomu lze hotové aplikace spu±tět kdekoliv kde je interpret Javy (JVM - Java Virtual Machine). Dokonce uµ tu byla i my±lenka vyrobit procesor přímo s instrunkcemi mezikódu, tedy JVM zadrátovaný v hardware.

Historie Javy začíná v roce 1991 potřebou nového jazyka pro spotřební elektorniku. Na Javu byl jazyk pojmenován po zji±tění, µe pod původním jménem Oak uµ jeden programovací jazyk existuje.

Syntaxe (zápis jazyka) vychází z C++. Oproti C++ má ale přísněj±í typovou kontrolu a garbage-collector automaticky uvolňující alokovanou dynamickou pamě», nemá vícenásobnou dědičnost (způsobuje nejednoznačnosti). Vícenásobné dědičnosti lze v Javě dosáhnout pouµitím rozhraní.

Odkazy

Jak začít (ve Windows)

 1. Staµení souborů:
  1. jdk-1_5_0-doc.zip
  2. jdk-1_5_0_01-windows-i586-p.exe
  3. netbeans-4_0-bin-windows.exe
  4. netbeans-4_0-docs-javadoc
  ze stránky http://java.sun.com (případně nověj±í verze).
 2. Spu±tění souboru jdk-1_5_0_01-windows-i586-p.exe, který nainstaluje Java Development Kit a Java Runtime Environment.
  Restartovat počítač není nutné (XP).
 3. Spu±tění souboru netbeans-4_0-bin-windows.exe, který nainstaluje integrované vývojové prostředí NetBeans.

  NetBeans ale není nezbytně nutné. Pokud například nemáte dostatek operační paměti (méně neµ 128 MB RAM) lze programy Javy psát v libovolném textovém editoru (PSPad, notepad) a překládat přes příkazový řádek.

  NetBeans poskytuje zvýrazňování syntaxe (PSPad také), červené podtrhávání chyb ve zdrojovém textu (dobré pro začátečníky), překlad stiskem jednoho tlačítka, nástroj pro JavaDoc, vizuální rozmístění komponent do aplikace (zlenivíte), testovací nástroj junit a mnoho dal±ího...

  Můµete zkusit i jiná vývojová prostředí: JBuilder, Visual Age for Java, Eclipse nebo IDEA.

 4. Rozzipování HTML dokumentace ze souboru jdk-1_5_0-doc.zip. Rozbalených 223 MB dokumentace popisuje v±echny třídy a rozhraní standarních knihoven, včetně atributů a metod. Bez znalosti standartních knihoven si v Javě moc nezaprogramujete. Například při přechodu z C++ (kromě několika detailů jazyka) stačí získat přehled právě v knihovnách a jste v Javě jako doma.

Programy

aplikace:
SubTitles Kalkulačka náhled(src)
Kontakt
Prohláąení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS